Telefon:
+48 74 837 29 30

Adres:
ul. Piastowska 50A
58-240 Piława Górna

Jako przedsiębiorstwo handlowe zajmujemy się dystrybucją komponentów automatyki przemysłowej i aparatury elektrycznej.

komponenty automatyki przemysłowej

 • czujniki indukcyjne, optyczne, pojemnościowe
 • kasety sterownicze
 • moduły bezpieczeństwa
 • przekaźniki czasowe, kontrolno-pomiarowe itp.
 • przyciski i lampki
 • sterowniki PLC
 • styczniki
 • wyłączniki krańcowe

aparatura modułowa

 • wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • ograniczniki przepięciowe
 • obudowy
 • wyłączniki różnicowoprądowe
 • rozłączniki
 • transformatory

napędy

 • przemienniki częstotliwości
 • silniki
 • rozruszniki
 • softstarty

elementy elektrotechniki przemysłowej

 • oprawy oświetleniowe
 • źródła światła
 • gniazda, wtyczki, rozgałęźniki
 • osprzęt elektroinstalacyjny
 • koryta, listwy kablowe

kable i przewody

 • instalacyjne
 • sterownicze
 • energetyczne

Nazwa spółki: Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.
Adres i siedziba spółki: 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 50A
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000166063 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Numer NIP: 8821927825
Numer REGON: 891490913